प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी इच्छुक संस्था/व्यवस्थापनाने अर्ज करण्याचे आवाहन

0

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ यांच्यामार्फत राबविण्यात येत असलेले प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी इच्छुक संस्थांकडून/ व्यवस्थापनाकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. दिनांक 15 डिसेंबर 2017 ते दिनांक 31 जानेवारी 2018 पर्यंत विलंब शुल्कासह अर्ज करण्याचा कालावधी आहे.

या संबंधित अर्ज व माहितीपुस्तिका मंडळाचे संकेतस्थळ www.msbve.gov.in येथे उपलब्ध असून इच्छुक संस्थांनी संकेत स्थळावरुन सन 2018-2019 साठी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीपुस्तिकेमधून आवश्यक परिपूर्ण माहिती भरलेला अर्ज व त्यासोबत आवश्यक कागदपत्रे, चलन रक्कम इत्यादी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे जमा करावयाचे आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, 49, खेरवाडी, अलियावर जंग मार्ग, वांद्रे पूर्व, मुंबई 51 येथे संपर्क साधावा अथवा मंडळाचे www.msbve.gov.in पहावे, असे आवाहन जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here