आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ

0

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची संख्या लक्षात घेऊन या समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या आर्थिक उन्नतीचा मार्ग खुला करण्यासाठी व त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराच्या योजना राबवून त्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याच्या हेतूने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना 1998 साली करण्यात आली. हे महामंडळ कंपनी कायदा 1956 अंतर्गत नोंदणीकृत आहे.

महामंडळात बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत अर्जदारास 5 लाखापर्यंत गुंतवणुकीची प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायाकरिता अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँकेचा सहभाग 60 टक्के असून अर्जदारास 5 टक्के रक्कम स्वत:चा सहभाग म्हणून भरावयाची आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प रकमेच्या 35 टक्के रक्कम महामंडळामार्फत बीज भांडवल म्हणून देण्यात येते. या 35 टक्के रकमेवर द.सा.द.शे.4 टक्के व्याज आकारण्यात येते. बीज भांडवल कर्ज योजनेच्या परतफेडीचा कालावधी 5 वर्षाचा असून बँकेने कर्ज वितरीत केल्यानंतर त्वरित दुसऱ्या महिन्यापासून महामंडळाच्या बीज भांडवलाची वसूली सुरु केली जाते. बीज भांडवल वसुली हप्त्याचे आगावू धनादेश घेतले जातात.

योजनाचा लाभ घेऊ इच्छिणारा अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. त्याचे वय 18 ते 45 वर्षे असावे. अर्जदाराचे नाव जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रात नोंदविलेले असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपयांच्या आत असावे. अर्जदाराच्या कुटुंबातील व्यक्ती कोणत्याही बँकेची थकबाकीदार नसावी. त्याचे जिल्ह्यात स्थायी वास्तव्य मागील 3 वर्षे असावे.

अर्जासोबत काही बाबींची पूर्तता करावी लागते. बँकेचे ना-देय प्रमाणपत्र, तहसीलदार यांनी दिलेला उत्पन्नाचा दाखला, रेशनकार्ड व दोन वेगवेगळे जामीनदार देणे आवश्यक आहे. नुकतेच काढलेले पासपोर्ट साईज फोटो आवश्यकतेप्रमाणे इतर कागदपत्रे करारपत्र/ भाडेपावती जागेबाबत पुरावा तांत्रिक शिक्षणाचे प्रमाणपत्र महानगरपालिका/ ग्रामपंचायत परवाना ड्रायव्हींग लायसन्स परमीट परवाना डिलेव्हरी चलन इत्यादी बाबींची पूर्तता करावी लागते.

लाभार्थीने आवश्यक कागदपत्रांसह जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन कार्यालयात कर्ज प्रकरण ऑनलाईन सादर करून अर्जाच्या तीन प्रती जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन कार्यालयात सादर करावयाच्या आहेत. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी या कर्ज प्रकरणाची पडताळणी करुन किफायतशीर असल्याचे तपासून स्थळ पाहणी अहवाल सादर केला जातो. नंतर कर्जप्रकरणाची एक प्रत बँकेकडे मंजुरीसाठी पाठविली जाते. बँकेची मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्ज प्रकरण मुख्यालयाकडे ऑनलाईन पाठविले जाते. त्यानंतर छाननी करुन महामंडळाकडून बीज भांडवल मंजूर केले जाते. मंजूरी आदेश प्राप्त झाल्यावर आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन सादर केली जातात. त्यानंतर मंजूर रक्कमेचा धनाकर्ष जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविला जातो. नंतर धनाकर्ष संबंधित बँकेकडे वर्ग केला जातो आणि बँकेमार्फत बँकेच्या हिश्यासह लाभार्थीस कर्ज वितरण केले जाते.

कर्ज मंजुरीनंतर बीज भांडवल योजनेंतर्गत अर्जदाराला मनी रिसीप्ट, डिमांड प्रॉमिसरी नोट, सिक्युरिटी बाँड, सेकंड हायपोथिकेशन डीड इत्यादी वैधानिक कागदपत्राची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. आता ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्या करिता

Web : http: //mahaswayamrojgar.maharashtra. gov.in./Forms/JobScheme.aspx

या वेबसाईटवरुन आपणास ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे, त्याचा लाभ घ्यावा. या वेबसाईटवर योजना या ऑप्शनमध्ये आपणास कर्ज प्रकरणासाठी आवश्यक ती सर्व माहिती उपलब्ध आहे. तसेच माहिती पूर्ण तयार केल्यानंतर आपण वरील वेबसाईट वरुन ऑनलाईन अर्ज सादर करु शकता. त्या करिता या कार्यालयास यावयाची आवश्यकता नाही किंवा या कार्यालयाकडून अर्ज घ्यावयाची आवश्यकता नाही. तसेच तयार केलेल्या कागदपत्रांच्या फाईलच्या तीन प्रती ज्यावेळी या कार्यालयातील अधिकारी स्थळ पाहणी करता भेट देतील. त्यावेळी त्यांना देण्यात याव्यात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here